בדיחות של דתיים

מה אמר משה לפרעה ביציאת מצרים?
תשובה: רוצה מכות?

קטגוריות: בדיחות של דתייםלבדיחה המלאה

שאלה: מי יותר בחור ישיבה אברהם אבינו או חוני המעגל?? מצד אחד אצל אברהם אבינו כתוב שהוא תר את הארץ לאורכה ולרחבה..ומצד שני חוני המעגל ישן 70 שנה רצוף (שזה כשרון שנברכו בו בחורי ישיבה)
תשובה: לא ייתכן שאברהם אבינו היה בחור ישיבה שהרי נאמר "וישכם אברהם בבוקר"

קטגוריות: בדיחות של דתייםלבדיחה המלאה

יום אחד הגיעו פורעים לעיירה יהודית וטבחו בתושבי העיירה, יהודי אחד אחרון נותר מתחבא בבית המדרש של העיירה, לפתע אחד הפורעים פרץ את דלת בית המדרש ונכנס ובידו סכין שלופה.
היהודי שהבין שזהו רגעו האחרון והוא עומד למות על קידוש השם, ברך בקול גדול ובכוונה גדולה: ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וצוונו למות על קידוש השם!
אותו פורע עם סכין שלופה, כאשר ראה ושמע את היהודי המוזר שקיבל על עצמו למות, החליט לחוס על חייו ופנה החוצה לדרכו.
היהודי בראותו את הפורע הולך,החל לזעוק : אמממ! אמממ! אמממ!

קטגוריות: בדיחות של דתייםלבדיחה המלאה

מרכזניק יוצא מהישיבה בשעת ערב, נכנס למכונית ומתחיל לנסוע. פתאום מנופף מולו בידים מרכזניק אחר וצועק "אורות! אורות!". מרים הנהג את הספר מהמושב שלידו ועונה "זה בסדר, לקחתי!"

קטגוריות: בדיחות של דתייםלבדיחה המלאה

בחור אחד נמצא בדייט עם מישהי, לפתע הוא פוגש חבר מהישיבה. מפאת המבוכה הוא אומר לחברו: "אהה.. תכיר, זאת בת דודה שלי..", חברו עונה לו: "אני כבר מכיר אותה, היא היתה בת דודה שלי לפני שבועיים".

קטגוריות: בדיחות של דתייםלבדיחה המלאה

שוטר בתפקיד נוסע לו, פתאום רואה שני חרדים על קוטנוע ומחליט "לסמן" אותם כמטרות. אחרי שלוש שעות שהוא עוקב אחריהם בלי שהם עשו אפילו עברת תנועה קטנה שבקטנות נמאס לו. הוא עוצר אותם בצד, יוצא מהאוטו, ניגש אליהם ואומר, "אני לא מבין,אני כבר שלוש שעות עוקב אחריכם, בחיים לא ראיתי מישהו שנוסע שלוש שעות בלי לעשות שום עברת תנועה".
החרדי שנוהג עונה לו, "תשמע, הקדוש ברוך הוא איתנו!"
אז השוטר אומר, "אה-הא! שלושה אנשים על קוטנוע! אני אאלץ לרשום לכם דו"ח..."

קטגוריות: בדיחות של דתייםלבדיחה המלאה

חבדניק וברסלבר מתים ומגיעים לגיהנום, שניהם מביטים סביבם, ומנסים לעכל את המצב אליו נקלעו.
הברסלבר מתעשת ראשון, תופס את ראשו בין ידיו וצועק, "טאטעעעעעעעעעע, רבי נחמן! איך הגעתי לפה?! אתה אמרת שאתה אישית תוציא מגהינום מי שלך אחריך! מה עם כל שעות ההתבודדות?! מה עם הפצת השמחה בקרב עם ישראל?! האם כל מה שעשיתי היה לחינם?!"
לא עוברת דקה, וידיו של רבי נחמן יוצאות מלמעלה, תופסות את הברסלבר בפאותיו ולוקחות אותו לגן-עדן.
החבדניק רואה את האירוע ומחליט לפעול באותה הדרך. הוא נופלעל ברכיו ומתחיל לבכות, "הרבי מילובביץ', כיצד הגעתי לכאן? מה קרה לכל השעות שהעברתי בבית חב"ד, מלמד כופרים את תורת משה ומניח תפילין לחילונים גמורים... האם כל זה היה לחינם?!"
לא עוברת דקה, וידו של הרבי מילובביץ' יצאת מהשמיים, נותנת לחבדניק דולר ואומרת, "קח, אתה תהיה השליח שלי בגיהנום!"

קטגוריות: בדיחות של דתייםלבדיחה המלאה

כמה אולפניסטיות צריך כדי להחליף נורה?
5, אחת כדי שתחליף ועוד 4 שיחזיקו לה את החולצה...

קטגוריות: בדיחות של דתייםלבדיחה המלאה

כמה ש"סניקים צריך כדי להחליף נורה?
אף לא אחד. מה, נורה שחורה פחות טובה מנורה לבנה??

קטגוריות: בדיחות של דתייםלבדיחה המלאה

כמה חב"דניקים צריך כדי להחליף נורה?
3, אחד כדי להחליף, שני כדי לתלות תמונה של הרבי מליובאוויטש ושלישי כדי לפרסם

קטגוריות: בדיחות של דתייםלבדיחה המלאה

כמה סאטמרים צריך כדי להחליף נורה?
5, אחד כדי להחליף, שני כדי להוריד את התמונה של הליובאוויטשער, ועוד 3 כדי לפוצץ לחב"ניקים את הצורה......

קטגוריות: בדיחות של דתייםלבדיחה המלאה

כמה חב"דניקים צריך כדי להחליף נורה?
אף אחד, הנורה הישנה עדיין פועלת!

קטגוריות: בדיחות של דתייםלבדיחה המלאה

כמה ברסלברים צריך כדי להחליף נורה?
אף אחד, מה רע בנורה שרופה?

קטגוריות: בדיחות של דתייםלבדיחה המלאה

כמה אולפניסטיות צריך כדי להחליף נורה?
101. אחת שתחליף, ומאה שאומרות תהילים.

קטגוריות: בדיחות של דתייםלבדיחה המלאה

איך מרכזניק מתלבש לשבת? מוציא את העט .

קטגוריות: בדיחות של דתייםלבדיחה המלאה