בדיחות של דתיים

מספרים שהיה קמצן שהגיע לביתו, ואשתו אמרה לו שהעוף מקולקל וצריך לזרוק אותו. "לזרוק?" מזדעזע הקמצן, "אפשר לתת לשכן העני שלא ראה עוף כבר הרבה זמן". העני אכל בשמחה, ומיד אושפז בבית חולים! בבוקר שמע הקמצן שהעני בבית החולים, והלך לבקר אותו ולקיים מצוות ביקור חולים. בלילה נפטר העני, ולמחרת התקיימה ההלוויה, לאחר שחזר מהלוויה אמר לאשתו: "נו? ואת רצית לזרוק את העוף? ארבע מצוות קיימנו בעזרתו: מתן בסתר, ביקור חולים, הלווית המת, וגם ניחום אבלים... כזה עוף לזרוק?!

קטגוריות: בדיחות של דתייםלבדיחה המלאה

בכפר קטן הגיעו שתי בנות לפרקן, רב העיירה שלח מכתב לראש הישיבה בעיר הגדולה שהם צריכים שני בחורים מצוינים בשביל שידוך לבנות אלו, ראש הישיבה בחר שני בחורים ושלחם לעיירה הזו, כסף לנסיעה לא היה להם, יצאו הם לדרכם ברגל לכיוון העיירה, שרכו את רגליהם שבועות בכיוון, עד שלאחד מהם, כוחותיו לא עמדו לו, התמוטט ומת, המשיך האחד בדרכו, כשהגיע לעיירה מחכות לו שתי נשים, שכל אחת טוענת שהוא המיועד עבור בתה, לאחר כל הצעקות והויכוחים ביניהן, הם פנו לרב שיפתור את הבעיה, התלבט הרב רבות פתרון הבעיה עד שנזכר במשפט שלמה, קרא להם הרב לדיון בנוכחות שלושתם, שמע את טענותיהן, והציע, אין ברירה, צריכים לחתוך את החתן לשתיים, כך יהיה לשתיהן, הזדעקה אחת האמהות מה פתאום לחתוך, אני מוותרת לשנייה, קמה ההיא לעומתה, וזעקה, שהיא לא מוותרת ושהרב צודק וצריך לחתוך את הבחור לשניים, קם הרב ואמר לבחור: עכשיו הכל ברור. זאת שרוצה לחתוך אותך לשניים היא השוויגר האמיתית!

קטגוריות: בדיחות ארוכות, בדיחות של דתייםלבדיחה המלאה

שני יהודים נפגשים ורוצים להתפלל במניין. אלא מה, הם היחידים שם. מה עושים? אומר אחד: אני ואתה, אתה ואני, שנינו ביחד - זה כבר 6. עכשיו תגיד את זה גם אתה - ויש 12. אומר השני: יופי, יש 2 מיותרים, בוא נלך...

קטגוריות: בדיחות של דתייםלבדיחה המלאה

פסוק על הלוטו בתנ"ך : "יפול מצדך אלף ורבבה מימינך רק עליך לא יגש ושמת רשעים תראה"

קטגוריות: בדיחות של דתייםלבדיחה המלאה

איך יודעים שבנ"י שיחקו כדורגל במדבר?
"וירם קרן לעמו".

קטגוריות: בדיחות של דתייםלבדיחה המלאה

איך יודעים שלא היה דורדוראנט בתנ''ך? כי: "והרם את ידך וכול עם ישראל ימות"

קטגוריות: בדיחות של דתייםלבדיחה המלאה

איך יודעים שהיה רדיו בתקופת התנ"ך ? כי: "וישמע ה' את כל ישראל...."

קטגוריות: בדיחות של דתייםלבדיחה המלאה

למה עשרת בני המן אינם יכולים להיות בסיס למרחב וקטורי?
כי הם אינם בלתי-תלויים

קטגוריות: בדיחות שונות, בדיחות של דתייםלבדיחה המלאה

מאיפה יודעים שהמן היה עובד בתנובה?
שנאמר "וימלא המן חימה".

קטגוריות: בדיחות של דתייםלבדיחה המלאה

הבייניש חוזר הביתה בערב ואשתו מכינה ארוחה, בזמן ספירת העומר.
שואל הבייניש: מה יש היום לאכול?
עונה האישה: אתמול היה שניצל...

קטגוריות: בדיחות של דתייםלבדיחה המלאה

אדם נכנס לביה"כ בבוקר בעיצומה של תפילת שחרית ומחפש תפילין. בסופו של דבר הוא מוצא קופסה ישנה ובתוכה הוא מוצא תפילין והוא מתחיל להניחם.
"אתה יודע, אלו תפילין של רבינו תם" מעיר מתפלל סמוך.
"אל תדאג" אומר האיש, "כשהוא יחזור אני אתן לו אותן".

קטגוריות: בדיחות של דתייםלבדיחה המלאה

יהודי עלה לרכבת והתישב במחלקה ראשונה. עלה גוי, התישב לידו והחל להציק לו. קרא היהודי לכרטיסן ואמר לו "האיש הזה רמאי! הוא קנה כרטיס למחלקה פשוטה והתישב כאן". בדק הכרטיסן את כרטיסו של הגוי, והנה אמת הדבר! ומיד זרק את הגוי למחלקה הפשוטה.
אחרי שירדו שניהם פנה הגוי ליהודי ואמר לו "מילא שזרקו אותי בגללך. אבל תגלה לי איך ידעת את זה???"
"פשוט מאוד" ענה לו היהודי "ראיתי שיש לנו כרטיס באותו צבע"!

קטגוריות: בדיחות של דתייםלבדיחה המלאה

עומדו להם שני גוים בתחנת רכבת והנה הם רואים שני יהודים ניגשים לקופה וקונים כרטיס אחד בלבד! השתוממו שני הגוים ושאלו את היהודים לפשר הדבר. ענו להם "חכהו וראו"!
עלו היהודים והגוים לרכבת, והנה כשנשמע קולו של הכרטיסן קרב ובא, חמקו שני היהודים חרש חרש ונכנסו שניהם לשרותים. הגיע הכרטיסן לשרותים ועל כל דלת סגורה נקש, והיושב בפנים הוציא את כרטיסו דרך החריץ. וכשהגיע לתא בו היו שני היהודים, נקש, ניקב את הכרטיס והלך.
השתוממו שני הגויים מחוכמתם של היהודים והחליטו כי בתחנה הבאה יעשו כך גם כן.
והנה כשקנו את הכרטים להמשך הדרך השתוממו לראות את שני היהודים לא קונים כרטיס כלל! "מה זה!?" שאלו את שני היהודים, והם ענו להם בתוספת קריצה "חכו וראו!"
עלו שני הזוגות לרכבת והתישבו במקומותיהם. והנה נשמע קולו של הכרטיסן קרב ובא... התבוננו שני הגוים ביהודים, והנה הם יושבים שאננים בכסאותיהם! משקרב יותר הכרטיסן זינקו שני הגוים חרש לתוך השרותים כשהם משתוממים מה יעשו היהודים.
והנה לאחר שנכנסו הגוים לשרותים, נגשו היהודים ובחיוך רחב הקישו על דלת התא של הגוים. ומשהאחרונים שלשלו את כרטיסיהם החוצה, נטלוהו היהודים, ויחד נכנסו לתא הסמוך...

קטגוריות: בדיחות ארוכות, בדיחות של דתייםלבדיחה המלאה

מרכזניק נתפש משתין לתוך הגניזה. שאלו אותו: מה אתה חושב שאתה עושה? והוא השיב: שתיתי אתמול בירה מאוצר בית דין.

קטגוריות: בדיחות של דתייםלבדיחה המלאה

ישראלי טס לחופשה בניו יורק ומטייל לו בשדה החמישית להנאתו. כאשר עובר את ברודווי, רואה כומר ורב אוספים תרומות זה לצד זה. הכומר לבוש יפה, עם כובע קרדינל בורדו, צלב גדול מזהב על חזהו וחליפה מהודרת עם רקמות משי, ארגמן ושש. כל נוצרי טוב שעובר לידו, מרוקן את המטבעות לתוך סל האיסוף.
לעומתו, הרבי לבוש בלויים, מלוכלך בזקנו משאריות ארוחת הבוקר, כובעו מהוהה ונעליו מרוטים.
ניגש הישראלי לרבי ואומר לו באנגלזית מרוצצת: תראה רבי, הכומר שעומד עשרים מטר מפה, לבוש יפה , מהודר עומד זקוף. כולם תורמים לו! אתה חייב לסדר את עצמך!.
פונה הרבי לכומר וצועק לו: "משה, הנה עוד אחד שבא ללמד אותנו לעשות כסף"

קטגוריות: בדיחות של דתייםלבדיחה המלאה