בדיחות של דתיים

מנחם ושלמה יושבים יחד ולומדים את החברותא היומית שלהם, לפתע אומר מנחם, "שלוימה, אני מוכרח להודות, אני לא באמת יהודי, כל השנים האלה היו התחזות בלבד."
שלמה מבית בו בהלם ואומר, "איך זה הגיוני?! אתה הרי יודע שאסור לגוי לשמור את כל המצוות"
"אני יודע" אומר מנחם, "לכן תמיד הקפדתי בשבת לשים ממחטה בכיס כדי שאהיה מטלטל"
"אבל הרי יש לנו עירוב!!"
מניד מנחם בראשו ואומר, "אני לא מקבל את העירוב הזה".

קטגוריות: בדיחות של דתייםלבדיחה המלאה

שבת, מכון מאיר, אחד המתגיירים רואה שחברו מקפיד במשך כל השבת על שמירת השבת, ופונה אליו בדאגה- "מה אתה עושה? גוי ששבת חייב מיתה!"
עונה לו השני- אל תדאג יש לי מפתחות בכיס"
-"אז מה, יש עירוב!"
-"נההההה, עירוב? מי סומך על עירוב...?!"

קטגוריות: בדיחות של דתייםלבדיחה המלאה

מ"מ מחלקת בייניש אומר לחיילים להתכונן למד"ס אפוד, 3+1 אלונקות
מגיע מנחם, אחד הביינישים למ"מ ואומר- "אבל אנחנו לא יכולים היום, יש היום צום!"
-"היום? איזה צום???"
-"אהה, צום אההה, צום יעקב הצדיק!!"
-"אתה רציני? אני ממש מצטער! צום יעקב הצדיק? איך לא ידעתי על זה? טוב, תחזרו לאוהל ותנוחו, אין פעילות היום!!"
חוזרים הביינישים המאושרים לאוהל, והמ"מ הולך לדווח על החור בלו"ז לשאר הסגל.
אממה- אחד המכים, שהיה דתי מספר למ"מ איך שעבדו עליו...
מגיע המ"מ המעוצבן לפלוגה, מוציא את כולם מהאוהל ומתחיל לצעוק עליהם- "אתם דתיים אתם?! שקרנים! אפילו את התורה שלכם אתם לא מקיימים! אתם כולכם בלאי!! מישהו פה לובש ציצית בכלל??"
הוא מגיע למנחם ומבקש ממנו להראות לו, כמובן שאין לו, והמ"מ מתעצבן עוד יותר, "תתבייש! למה אתה לא שם ציצית?"
-"הקשב המ"מ, אני כהן"...

קטגוריות: בדיחות ארוכות, בדיחות של דתייםלבדיחה המלאה

כומר אחד אומר לרבי שיחליף אותו לשבוע בכנסייה.
אומר לו הרבי - אני לא יודע מה עושים בכנסייה"??
עונה לו הכור - זה ממש קל. מביא אותו לכנסייה ובאה אישה אחת לווידוי.
הכומר והרב יושבים בתא והאישה אומרת: "סלח לי אבי כי חטאתי" - "קיימתי רומן מחוץ לנישואים".
עונה לה הכומר - שלמי 100 דולר לצדקה ומחול לך. יוצאת האישה שמחה ומרוצה.
אומר הרב- בסדר, קלי קלות.
יום אחרי נכנס אישה אחרת לכנסיה לתוך תא הוידוי- כשהרב בצד השני.
אישה:" סלח לי אבי כי חטאתי" - בגדתי בבעלי.
עונה לה הרב: "שלמי 1000 דולר ומחול לך לעוד 9 הבגידות הבאות!

קטגוריות: בדיחות של דתייםלבדיחה המלאה

בזמן ביקור ראש הממשלה בארה"ב ניגש אליו יהודי חרדי, נישק את מעילו ואמר לו: "אתה בשבילי כמו ספר תורה."
ראש הממשלה בצניעותו אמר לו: "אל תגזים, למה אתה אומר את זה?" אמר החרדי: "כל שבוע יש לך פרשה חדשה..."

קטגוריות: בדיחות של דתייםלבדיחה המלאה

אלוקים כעס על בני ישראל שלא שמעו מצוותיו. התגלה לפניהם ואמר: "כשנתתי את התורה אמרתם 'נעשה ונשמע', מאז לא עשיתם כלום, ולכן החזירו לי את מה שנתתי לכם".
אמרו היהודים: "ולא תעניש אותנו?"
ענה אלוקים: "אם תחזירו את הכל, אז גמרנו את החשבון בינינו"
התאספו כל היהודים: רפורמים, קונסרבטיבים, אורתודוקסים, ומה לא, והחליטו שהנה, הזדמנות חד-פעמית להיפטר מהדת שכבלה אותם כל השנים הללו. התחיל מבצע ענק של איסוף כל ארון הספרים היהודי, מדרש, פשט, תלמוד בבלי, ירושלמי, ראשונים, אחרונים, קונטרסים, וספרים. הכל.
במועד המיועד לכך שמו הכל על הר-סיני וקראו לאלוקים לבוא ולבדוק.
"מה זה?" שאל אלוקים.
"החזרנו הכל" ענה העם.
"בסדר," אמר אלוקים, "אבל מה זה? אני נתתי לכם רק חמישה ספרים".

קטגוריות: בדיחות של דתייםלבדיחה המלאה

משה רבינו עולה להר סיני. הקב"ה עובר איתו על התורה, וכשמגיעים ל"לא תבשל גדי בחלב אימו"
אומר משה לה': "אהההה, אני מבין. צריך להפריד בין בשר לחלב"
אומר לו ה': "לא תבשל גדי בחלב אימו!"
עונה לו משה: "אהההההה, אני מבין, צריך לשמור בין בשר לחלב 6 שעות"
עונה לו ה': "לא תבשל גדי בחלב אימו!"
אומר לו משה: אהההההההההההההה, אני הבנתי, צריך שני כיורים, ושני סטים של סכו"ם, אחד לבשרי ואחד לחלבי!"
עונה לו ה':"מוישה, תעשה מה שאתה רוצה".

קטגוריות: בדיחות של דתייםלבדיחה המלאהרב וכומר נסעו ברכבת.
פנה הכומר לרב ושאל אותו: "אמור נא לי, איך היהודים כה חכמים? מה הסוד שלכם?"
ענה לו הרב: "דע לך כי ליהודים יש מאכל מיוחד שממנו הם אוכלים וזה נותן לנו את החוכמה המרובה".
פנה הכומר לרב בחמדנות ושאל אותו: "ואיך ניתן להשיג מאכל זה?"
ענה לו הרב: "מחר תביא לי 1,000$ , ואני אשיג לך מעט ממאכל זה".
למחרת נפגשו הרב והכומר שוב ברכבת.
פנה הכומר לרב: "נו, הבאת?"
השיב ו הרב: "ואתה?"
בתגובה הוציא הכומר מעטפה שמנה והושיטה לרב.
הוציא הרב מיחית בתוך צינצנת קטנה והושיטה לגוי.
פתח הכומר את הצנצנת בחרדת קודש, הכניס כף גדולה ובלע בבליעה אחת את כל תכולתה.
" נו, איך זה?" שאל אותו הרב.
בתגובה יקר הגוי וזעק נמרצות: "מה זה!? עבדת עלי! הרי זה הערינג (דג מלוח) פשוט! אני יכול לקנות כזה בדולר אחד!"
"אתה רואה" חייך אליו הרב, "כבר קיבלת שכל".

קטגוריות: בדיחות של דתייםלבדיחה המלאה

ילד חרדי ניגש אל אביו ושואל, "אבא... מה זה גיי?"
האב הנבוך מושיב את בנו על ברכיו ואומר:
"הקשב בן, גיי זה אדם אשר אינו רוצה לקיים את מצוות
'פרו ורבו' היות והוא אוהב גברים במקום נשים. אנשים
כאלה הם כופרים מוחלטים החייבים מיתה בידי שמיים!"
"אהההההההה..." אומר הבן, "ומה זה צלמוות?"

קטגוריות: בדיחות של דתייםלבדיחה המלאה

אחד שסוף סוף הצליח בעסקים פינק את עצמו עם למבורגיני חדשה. לאחר הקניה הרגיש מעט לא נוח עם עצמו והלך לבקש מהרב האורתודוכסי מזוזה ללמבורגיני.
"אתה רוצה מזוזה עבור מה...??" שואל הרב.
"הלמבורגיני" עונה האיש.
"מה זה למבורגיני?" שואל הרב.
"מכונית ספורט" עונה האיש.
"מה? זה חילול הקודש!" גוער בו הרב. "אתה רוצה מזוזה למכונית ספורט? לך אל הקונסרבטיבים!"
טוב. האיש מאוכזב אך הולך אל הרב הקונסרבטיבי ומבקש מזוזה.
"אתה רוצה מזוזה עבור מה...??" שואל הרב.
"בשביל הלמבורגיני שלי" עונה האיש.
"מה זה למבורגיני?" שואל הרב.
"זו מכונית, מכונית ספורט" עונה האיש.
"איזה סוג של מכונית ספורט?" שואל הרב.
"איטלקית"עונה האיש.
"מה? זה חילול הקודש!" גוער בו הרב. "אתה רוצה מזוזה לרכב של גויים? לך אל הרפורמים!"
שוב האיש מרגיש אשם ומתאכזב אבל ניגש לרבהרפורמי.
"רבי, אני צריך מזוזה עבור הלמבורגיני שלי."
"יש לך למבורגיני?" שואל הרב.
"אתהיודע מה זה למבורגיני? שואל האיש בהקלה.
"וודאי! זו מכונית ספורט איטלקית פנטסטית.
אבל מה זה מזוזה?"

קטגוריות: בדיחות של דתייםלבדיחה המלאה

בא יומו של הבייניש, והוא נידון לתקופת צינון בגיהנום. מושיבים את הבייניש בתוך סיר ריק, ושופכים עליו מים רותחים מתוך סיר אחר.
"אוו, אני נצלה! אוי ה', מה עשיתי שמגיע לי עונש כזה?" צורח הבייניש.
נשמע קולו של הקב"ה: "כלי שני לא מבשל, הא?"

קטגוריות: בדיחות של דתייםלבדיחה המלאה

למה בריסקער נכנס לסוכה בלי מכנסים?
כדי שלא יהיה חציצה בינו לבין הסוכה, שהרי נאמר "בסוכות תשבו".
ולמה הוא נכנס לחופה עם חיתול?
לקיים מה שנאמר "כשם שנכנס לברית כך יכנס לחופה...".

קטגוריות: בדיחות של דתייםלבדיחה המלאה

היו היו שני חסידים. חסיד א' היה שייך לחסידות בה הרבֶה היה תלמיד חכם עצום, ואילו הרבֶה של חסיד ב' היה בעל תפילה מפורסם והתפלל בדבקות רבה.
יום אחד נפגשו חסיד א' וחסיד ב' והתווכחו ביניהם בשאלה למי יש רבֶה גדול יותר.
אמר חסיד ב': אם יבוא המשיח ויאמר שיש ללמוד תורה ולא להתפלל, הרבֶה שלי יעזוב את התפילה ובקלות יהיה תלמיד חכם כמו הרבֶה שלך.
עונה לו חסיד א': אם יבוא המשיח ויאמר שהכי חשוב להתפלל, הרבֶה שלי יזנח את הלימוד שלו ובקלות יהפוך לבור כמו הרבֶה שלך.
השיב לו חסיד ב' בגאווה: הרבֶה שלך לא יוכל לעולם להיות בור כמו הרבֶה שלי.

קטגוריות: בדיחות של דתייםלבדיחה המלאה

למה הפאה והביכורים משחקים כדורגל? כי אין להם שיעור..

קטגוריות: בדיחות של דתייםלבדיחה המלאה

החסיד אמר לאשתו הטריה "אני הולך ללמוד 12 שנים בישיבה"
לאחר 12 שנים, חזר לביתו וראה שהוא מלא בילדים מכל הגילאים.
שאל את אישתו- "מי אלו?"
ענתה: "צדיקים- מלאכתם נעשית בידי אחרים"

קטגוריות: בדיחות של דתייםלבדיחה המלאה