בדיחות לילדים

למה לפילים כפות רגליים סדוקות?
כדי לתת סיכוי לנמלים.

קטגוריות: בדיחות לילדיםלבדיחה המלאה

למה לפילים ברכיים מקומטות?
הם משחקים בגולות יותר מידי.

קטגוריות: בדיחות לילדיםלבדיחה המלאה

מה תעשה לפיל כחול?
תעודד אותו.

קטגוריות: בדיחות לילדיםלבדיחה המלאה

מה תעשה לפיל לבן?
תסתום לו את האף עד שיהפוך לכחול ואז פעל לפי ההוראות לפיל כחול.

קטגוריות: בדיחות לילדיםלבדיחה המלאה

מה תעשה לפיל ירוק?
קבור אותו. היית אמור לסתום לו את האף רק עד שיהפוך לכחול.

קטגוריות: בדיחות לילדיםלבדיחה המלאה

איך יוצא פיל מתא טלפון?
באותה דרך שנכנס אליו.

קטגוריות: בדיחות לילדיםלבדיחה המלאה

מה יש לפיל ואין לאף חיה אחרת?
גורי פילים.

קטגוריות: בדיחות לילדיםלבדיחה המלאה

מה עושים פילים על מנת להצחיק?
מספרים בדיחות.

קטגוריות: בדיחות לילדיםלבדיחה המלאה

איך תצוד פילים ורודים?
ברובה לפילים ורודים.

קטגוריות: בדיחות לילדיםלבדיחה המלאה

איך תצוד פילים כחולים?
אסור, זה לא חוקי.

קטגוריות: בדיחות לילדיםלבדיחה המלאה

איך פילים ורודים עוברים את עונת הקיץ?
הם עוצרים את הנשימה עד שהם הופכים לכחולים.

קטגוריות: בדיחות לילדיםלבדיחה המלאה

איפה תמצא פילים?
תלוי איפה איבדת אותם.

קטגוריות: בדיחות לילדיםלבדיחה המלאה

למה הפילים לבשו כולם חולצות ורודות?
הם כולם באותה קבוצה.

קטגוריות: בדיחות לילדיםלבדיחה המלאה

מה אמר טרזן כשראה עדר פילים בחולצות ורודות יורד מהגבעה?
הם בטח מאותה קבוצה.

קטגוריות: בדיחות לילדיםלבדיחה המלאה

מה נראה כמו פיל ועף?
פיל מעופף.

קטגוריות: בדיחות לילדיםלבדיחה המלאה