בדיחות על אתיופים

מה זה תאומים אתיופים?
קינדר בואנו

קטגוריות: בדיחות על אתיופיםלבדיחה המלאה

מה זה אתיופי עם שיער לבן?
מילקי

קטגוריות: בדיחות על אתיופיםלבדיחה המלאה

כורדי יפני וכושי נוסעים לאמריקה לחפש עבודה.
הכורדי החרוץ מוצא עבודה בא הביתה ומבקש מהיפני להעיר
אותו מוקדם בבוקר. היפני והכושי מחליטים לעבוד עליו
צובעים אותו בלילה בשחור ומעירים אותו לעבודה בדקה התישעים
רץ הכורדי לעבודה מבלי לשטוף פנים ולהביט במראה. כאשר הוא מגיע
לעבודה, מסלק אותוהבוס הכורדי שואל למה? והבוס עונה, תסתכל במראה
אחרי שהוא מסתכל במראה הוא אומר... היפני האידיוט העיר את הכושי...

קטגוריות: בדיחות על אתיופים, בדיחות על כורדיםלבדיחה המלאה

דוד לוי טס לציד באפריקה.
כשהוא חוזר מתעניינים מה הוא צד.
לוי עונה: "5 פרות, 6 עיזים, ו-10 דונטשוטים."
שואלים אותו: "מה זה דונטשוטים?"
עונה דוד לוי: "אלו השחורים הקטנים שצווחים כל הזמן דונט שוט... דונט שוט..."

קטגוריות: בדיחות על אתיופיםלבדיחה המלאה