בדיחות ארוכות, בדיחות על משוגעים

משוגע אחד בא עם הנעל שלו לוועדת שיחרורים.
שאלו אותו: מה זה? (הנעל עם השרוך)
המשוגע השיב: זה הכלב שלי
רופא: הוא לא יכול להשתחרר
כעבור שנה בא המשוגע שוב לבדיקה
לוקח הרופא את הנעל והשרוך ושואל:
מה זה?
ענה המשוגע: זה הנעל שלי עם שרוך
אמר הרופא: אתה יכול לצאת!!!
יצא המשוגע וקרא: איך עבדנו עליהם בובי

קטגוריות: בדיחות ארוכות, בדיחות על משוגעיםדירוג: 12345 (2.99)