בדיחות ארוכות, בדיחות על נשים

אישה אחת עוברת במכונית את האור האדום, שוטר עוצר אותה ומבקש רישיון נהיגה, האישה:" הייתי מראה לך אבל הרישיון בשלילה כבר 15 שנה.." אז השוטר מבקש רישיון רכב וביטוח, האישה עונה:" הייתי מראה לך אבל המכונית גנובה, בעל הרכב התנגד לי קצת בהתחלה אז הרגתי אותו, והגופה שלו בתא המטען.." השוטר נהיה המום ומזמין את כל צמרת המשטרה, המפקד הבכיר פונה לאישה ומבקש רישיון, היא מראה לו, הוא מבקש רישיון רכב וביטוח, היא מראה לו, הוא מבקש את הגופה שבתא המטען, אז היא מראה לו שאין שום גופה, המפקד הבכיר שואל:" איך זה יכול להיות?! השוטר אמר לי שאין לך רישיון נהיגה, רישיון רכב, ביטוח, ושיש גופה בתא המטען.." אז האישה עונה:" כן בטח! עוד מעט הוא יגיד לך שעברתי את האור האדום.."

קטגוריות: בדיחות ארוכות, בדיחות על נשיםדירוג: 12345 (2.97)