בדיחות על משוגעים

מפקח על בית משוגעים בא לבדוק את בית המשוגעים, לאחר שהמנהל מסיים את הסיור המפקח שואל "ואיך בדיוק אתם קובעים מי משוגע ומי לא משוגע?" אז המנהל עונה לו: "פשוט מאוד אנחנו ממלאים אמבטיה, נותנים לאיש כף ודלי ואומרים לו לרוקן אותה" המפקח אומר "אה, ואם הוא מרוקן עם הכף הוא משוגע ואם הוא מרוקן עם הדלי הוא שפוי" המנהל אומר "לא, אם הוא שפוי הוא פשוט מוציא את הפקק, אתה רוצה חדר עם נוף או בלי?"

קטגוריות: בדיחות על משוגעיםדירוג: 12345 (2.98)