בדיחות ארוכות, בדיחות על מרוקאים

מרוקאי ראשון הגיע לקורס טייס,
אבל למרות שניסה הרבה, הוא נשר מהקורס.
בא המפקד שלו ושואל אותו: לאן אתה רוצה להתגייס עכשיו?
עונה המרוקאי: אני רוצה נ"מ (נגד מטוסים).
שואל אותו המפקד: אבל למה? אתה המרוקאי הראשון שהגיע עד קורס טייס,
אתה יכול להיות משהו רציני, למה נ"מ?
עונה לו המרוקאי: אם אני לא טס, אף אחד לא טס!

קטגוריות: בדיחות ארוכות, בדיחות על מרוקאיםדירוג: 12345 (2.92)